Waterzuivering

De kwaliteit van de oppervlaktewaters is een knelpunt in het milieubeleid en verduurzaming van onze samenleving. Kleinschalige waterzuiveringsinstallaties zijn een belangrijke schakel om te komen tot gezonde oppervlaktewaters.

Europa legt in de normenreeks EN 12566 een testprotocol op waaraan kleinschalige waterzuiveringen voor  huishoudelijk afvalwater éénmalig moeten worden onderworpen opdat ze het CE-teken zouden mogen dragen. Certipro is gemandateerd om deze proeven uit te voeren.

BENOR en VLAMINOR keurmerk leggen bijkomende eisen op t.o.v. de CE-markering. Deze bijkomende controles betreffen voor BENOR vooral productiecontroles tijdens de assemblage. VLAMINOR voorziet in de eerste plaats ad random effluent staalnames bij kleinschalige waterzuiveringen in Vlaanderen die correct worden onderhouden . De effluenten moeten voldoen aan de VLAREM effluenteisen.