Waterzuivering - Notified Body

De kwaliteit van de Europese waters is nog steeds een knelpunt in het milieubeleid en de verduurzaming van onze samenleving.

Kleinschalige waterzuiveringsinstallaties zijn een belangrijke schakel om te komen tot gezonde (oppervlakte-)waters. Europa heeft voor kleinschalige waterzuiveringen de normenreeks EN12566 ontwikkeld. Deze normen beschrijven enkele minimumeisen waaraan deze systemen moeten voldoen alvorens ze op de markt mogen gebracht worden met het CE teken. De EN12566-reeks beschrijft ook een testprotocol opdat de prestaties van deze systemen onderling vergeleken zouden kunnen worden.

De CE-markering geeft echter geen indicatie of de effluenten van een waterzuivering normaliter zullen voldoen aan de effluenteisen zoals die zijn opgenomen in de Vlarem. Indien men overweegt om een waterzuivering aan te schaffen kan de eindgebruiker dus niet rekenen op de CE markering als "bewijs van kwaliteit". De CE-markering geeft meestal onvoldoende inzicht of een toestel normaliter geschik is voor gebruik in Vlaanderen. Helaas kan de CE-markering op geen enkele manier voorkomen dat onvoldoende performante waterzuiveringen op de markt gebracht worden. Daarom wordt de verplichte CE-markering best aangevuld met het BENOR en Vlaminor keurmerk.

Certipro is Notified Body (=Europees erkende testinstelling) voor het uitvoeren van Initiële Type Tests uit de normenreeks EN12566.