Dutch
Vergunninghouder: 
Rietland bvba
Productnaam: 
Percolatierietveld met voorbezinker 1-50 IE
Vergunning: 
VLAMINOR
Telefoon: 
+ 32 3 394 02 65
Nummer vergunning: 
CRT-VLAMINOR-007-KW
Datum laatste aanpassing: 
05/01/2019 : ingetrokken op verzoek van fabrikant