Vergunninghouder: 
Rietland bvba
Dutch
Productnaam: 
Percolatierietveld met voorbezinker 1 tot 50 IE
Vergunning: 
BENOR - WATERZUIVERING
Telefoon: 
+ 32 3 294 02 65
Nummer vergunning: 
CRT-007-KW
Datum uitgifte: 
13/01/2010
Datum laatste aanpassing: 
05/01/2019 : ingetrokken op verzoek van fabrikant